Kjernekraftverk

Under arbeid: 197 malerier, olje på huntonitt, 50X70 cm


Planen er å male bilder av alle verdens kjernekraftverk som var i drift i 2003, tilsammen 197 kraftverk. Forberedelsene for maleriene har gått ut på å kartlegge hvilke kjernekraftverk som var virksomme, og å finne fotografier av disse som skissegrunnlag. Dokumentasjonsmaterialet er hentet fra ulike typer kilder på internett. Et utvalg av disse er samlet i videoen “Nuclear Power Plants”. Maleriene planlegges å produseres over flere år.


Arkitektur

På samme måte som pistolen kan ses som den perfekte funksjonalistiske gjenstanden, blir kjernekraftverket den ultimate funksjonalistiske arkitekturen. Kjernekraftverket forteller om menneskets evne til og ønske om å utnytte naturens ressurser maksimalt. Men det katastrofale henger ved det som en skygge. Den karakteristiske arkitekturen gir en skrekkblandet funksjonalistisk fryd.


Landskap

Kjernekraftverk finnes i de industrialiserte delene av verden, hovedsaklig i Asia, Europa og Nord-Amerika. De er bygget litt utenfor byene og tettstedene hvor arbeiderne bor. De får være for seg selv, man setter ikke opp en virksomhet eller bygger seg hus ved siden av en reaktor. Profilen av nedkjølingstårn ruver i ensom majestet. Omgivelsene er naturskjønne: Stepper, strender, fjell, skoger, jungler, daler og sletter. De ligger ved vann, innsjøer, elver og hav, i fjorder, bukter og på øyer og halvøyer, for å sikre tilgang på vann for nedkjøling.


Maleri

Det er en snev av vanvidd i ideen om å male alle verdens kjernekraftverk. Men det ligger mening i å insistere på å fokusere på dem; et ønske om å lage arkitektur-  og landskaps-malerier av idag som berører både økologi, økonomi og estetikk.

Kjernekraftverk

Siri Harr SteinvikArt.html


“Nuclear Power Plants”

In process, 197 oil paintings, 50X70 cm


The plan is to make paintings of all nuclear power plants. Images from internet sites are  background material. The paintings show the architecture of the plants, naively but recognizably, in nature surroundings.