Photos of clothes, photo, 1.000 pieces, 10X15cm, 1996–99

In process: 1.000 pieces, 10X15 cm, 2006-2009


A photo diary, or an archive, showing the clothes the artist was wearing between December 1996 and October 1999. About 1.000 snapshot self portraits lays out the social behavior in terms of dressing up. These are the ten first days. Now a parallel series is being made from 2006 to 2009. When done it will display one thousand decades.

Klesbilder

Klesbilder, foto, 1.000 stk, 10X15cm, 1996-1999

Under arbeid: 1.000 stk, 10X15 cm, 2006-2009


Fra desember 1996 til oktober 1999 fotograferte jeg meg selv med de klærne jeg hadde på meg hver dag. Tilsammen blir dette ca. 1.000 bilder. En parallell serie ti år etter er startet opp fra 2006 og vil bli ferdig i 2009. Når disse er ferdige danner de tusen tiår.


Fotografiene er kronologisk ordnet slik at sammenhenger og brudd er tydelige. “Snapshot”-ene er tatt av andre personer eller med selvutløser, oppstilt mot en dør eller en vegg. Utgangspunktet var “å ikke posere”; en posering som gir seg utslag i mer eller mindre tilstedeværende uttrykk.


Materialet er en dokumentasjon av klær som språk og forteller om et spekter av ulike situasjoner, repetitivt og massivt. Bildene er ikke portretter, men dokumentasjon av et klesregister: En klesdagbok som viser tre års sosial adferd i form av påkledning.

01.12.199601.12.96.html
02.12.199602.12.96.html
03.12.199603.12.96.html
04.12.199604.12.96.html
05.12.199605.12.96.html
06.12.199606.12.96.html
07.12.199607.12.96.html
08.12.199608.12.96.html
09.12.199609.12.96.html
10.12.199610.12.96.html
Siri Harr SteinvikArt.html

Galleri 21.25