Kunstbruk

Siri Harr SteinvikArt.html

Kunstbruk, installation, Signal Gallery, Malmø, Sweden, 1999

The installation consisted of handprinted stripy wallpaper for the hall and activity room, a human sized rabbit wall clock and two knitted west with three big stripes worn by the artists during an evening event in the gallery at the opening.

A cooperation with Marianne Nygård.

Kunstbruk, Galleri Signal, Malmø, Sverige, 1999

Installasjonen bestod av håndlagede, stripete tapeter i hallen og oppholdsrommet, en kanin-veggklokke i menneskestørrelse og to strikkede vester med tre brede striper som kunstnerne hadde på seg på et kveldsarrangement i forbindelse med åpningen av utstillingen.

Et samarbeid med Marianne Nygård.