“Nuclear power plants”, 2004, 10`


The video consists of 197 photos, one of every officially active nuclear power plant in 2003. The photos are collected from different internet sources. The NPPs are shown in alphabetical order, each for 3 seconds. The images are unedited, except for a text telling the name of the plant and the country in which it is situated.


Soundtrack by Ignas Krunglevicius.


Sources: IAEA (International Atomic Energy Agency) www.iaea.org, INSC (International Nuclear Safety Center) www.insc.anl.gov, (Nuclear Training Center)  www.2ijs.si, The Virtual Nuclear Tourist www.nucleartourist.com, US Nuclear Regulatory Commision, www.nrc.gov, www.greenpeaceusa.org, www.world-nuclear.org, www.rosatom.ru, www.nukeworker.com, Atomica, Minatom, Energia Atomica, Worldatom, Motatom

Nuclear power plants

Siri Harr SteinvikArt.html

“Nuclear power plants”, 2004, 10`


“Nuclear power plants” viser fotografier av de 197 kjernekraftverkene som offisielt var i drift ved inngangen til 2003. Bildematerialet er samlet fra internett og ordnet alfabetisk. Navn på kjernekraftverket og landet det ligger i står anført på hvert foto. Hvert bilde står i tre sekunder. Samlet utgjør materialet en minimalistisk, monoton masse - et arkiv over en industri.

Fotomaterialet er hentet fra ulike kilder på internett: Fra privatpersoner, presse, kjernekraftverkenes egne hjemmesider, IAEA (International Atomic Energy Agency), INCS (International Nuclear Safety Center), NEI (Nuclear Energy Institute), International Nuclear Training Center, nukeworker.com og NGOs (non-governmental organisations). Fotografiene er ladet med ulikt innhold i og med at kildene har forskjellig agenda. Bildene har spor av hvor de kommer fra og vises slik kildene presenterer dem. De er ikke videre bearbeidet.

Fellesnevneren for fotografiene er motivet ”monumental arkitektur i uberørt natur”: Kjernekraftverkene ligger nær innsjøer, hav eller elver fordi de er avhengige av kjølevann, og de er helst plassert i avstand til annen bebyggelse. De står som monumenter over det 20. århundre og forteller om menneskets ønske om og vilje til å utnytte naturens ressurser maksimalt. Men tanken om det katastrofale henger ved dem som skygger. Den karakteristiske estetikken framkaller automatisk spørsmål knyttet til økologi, økonomi og politikk. Kjernekraftverkene representerer en ekstrem funksjonalistisk arkitektur.


”Nuclear power plants” er også utgangspunkt for andre arbeider; maleri og foto.


Lydspor ved Ignas Krunglevicius.


Kilder:

IAEA (International Atomic Energy Agency) www.iaea.org, INSC (International Nuclear Safety Center) www.insc.anl.gov, (Nuclear Training Center)  www.2ijs.si, The Virtual Nuclear Tourist www.nucleartourist.com, US Nuclear Regulatory Commision, www.nrc.gov, www.greenpeaceusa.org, www.world-nuclear.org, www.rosatom.ru, www.nukeworker.com, Atomica, Minatom, Energia Atomica, Worldatom, Motatom

All rights reserved © 2004