Parus Film Festival, 50`, 2005

- A film festival and a video work. A cooperation with Ignas Krunglevicius


This is a cooperation project between Norwegian and Lithuanian artists and others that started in 2001 by the planning of “Parus film festival” in the city of Sovietsk, Kaliningrad, Russia. The movie theatre “Parus” has everything required to screen movies, except the movies themselves. The summer of 2002 the group of artists arranged a small Norwegian-Lithuanian film festival. The process was documented on DV. This is the video about the making of the festival.

Supported by Nifca (Sleipnir), Noca (Oca), “Sosialistisk Opplysningsforbund” / ”Socialist Association for Adult Education” and “Ambrosius Egedius og hustrus legat” / “The Painter Ambrosius Egedius and spouse`s legacy”.


“Formerly a culturally and economically significant region and a transmitter between East and West, Kaliningrad suffers a state of stagnation nowadays. Situated among the EU countries, the region is deprived of its "givens" - the social, political and economical progress. The organizers of the festival wanted to interrupt stagnation, but they were also questioning if cultural engagement was the correct means for this and if an alien initiative could be accepted.

The medium of film turned out to be a possible way of crossing cultures and linking them. Both the public and the organizers of the festival were Lithuanians, Norwegians and Russians. Norwegians were confronted with a foreign past, whereas the Lithuanians were confronted with a past closely linked to their own; the Russians experienced a present without any promise to last.”


Participants:

Cathrine Alvin (artist), Egle Budvytyte (video artist), Virga Januskeviciute (curator/art critic), Ignas Krunglevicius (artist/composer), Aura Maknyte (video artist), Siga Mikoliunaite (video artist/art student) Darius Miksys (video artist), Andrius Rugevicius (art student), Ieva Sireikyte (photographer/art student), Siri Harr Steinvik (artist), Dovile Tumpyte (art student), Ruta Vaitkeviciute (art student), Vygantas Zolys (architect/artist)


 

Parus Film Festival

Siri Harr SteinvikArt.html

Parus filmfestival, 50`, 2005

-En filmfestival og et videoarbeid. Et samarbeid med Ignas Krunglevicius


Helgen 26. - 28. Juli, 2002 fant det sted en filmfestival i kinoen “Parus” i Sovietsk, Kaliningradregionen i Russland. Tre norske og tre litauiske filmer ble vist: Detektor, Reisen til Paradis/Tilsit, Bare skyer beveger stjernene, Nøttebrød, Når nettene blir lange og Djevelens brud. Litauiske og norske kunstnere arrangerte festivalen, og før, under, og etter festivalen video-dokumenterte de prosessen.


Videoen om Parus filmfestival starter i februar 2002 når kunstnerne besøker Parus for første gang med videokamera. Siden er vi med på selve festivalen før historien avsluttes i februar 2005 med en før-visning av videoen for de impliserte på kinoen Parus og hos teatergruppa Eliksir.


Prosjektet Parus har mange lag: Det er et samarbeid mellom kunstnere, et arrangement av en filmfestival, en produksjon av et video-arbeide om festivalen og publikumsvisninger av dette videoarbeidet. Parus kan betraktes som et crossover-arbeid på flere plan. Kunstnerisk sett gjennom å inkludere både ulike teknikker (video, foto, performance) og felt (billedkunst, populærkultur, film, happening). Prosjektet er også en krysning mellom et kunstnerisk uttrykk og et aktivt samfunnsengasjement: I tillegg til å produsere verk for visning er selve prosessen av betydning - ikke bare for de involverte enkeltkunstnernes arbeid, men også som et sosialt og kulturelt møte i en deprivert region.


Det dukker opp noen klisjeer om Russland i historien vi vil fortelle om Parus filmfestival, om byråkrati, tålmodighet, stolthet og vodka. Men møtene med byen og innbyggerne viser først og fremst hverdagen i et Kaliningrad i rask endring. Videoarbeidet representerer en iscenesettelse av ti norske og litauiske kunstnere i en by med 40 000 innbyggere. Fire videokameraer og seks fotografer dokumenterer ulike situasjoner og møter i arbeidet med filmfestivalen. Bildematerialet er ordnet kronologisk. Prosjektet er ikke en dokumentarfilm i vanlig forstand. Historien er for subjektiv, synsvinklene for mange.


Dette er et kunstnerinitiert prosjekt som ikke er tilknyttet noen institusjon. På workshopbasis har kunstnerne samarbeidet med hverandre og de ansatte ved kinoen “Parus”. Prosjektet har fått hjelp fra Norsk Filminstitutt og det litauiske filminstituttet med lån av tilsammen seks spillefilmer. Samtidsmuseet i Vilnius, CAC har vært behjelpelig med praktisk og teknisk støtte. Nifca har bidratt med reisestipender og NOCA med midler til transport og forsikring av filmer. Sosialistisk Opplysningsforbund har støttet arbeidet med redigeringsworkshop. Ulike private bedrifter har gitt prisreduksjoner eller gratis varer/tjenester.


Deltagere: Cathrine Alvin (kunstner), Egle Budvityte (videokunstner), Virga Januskeviciute (kurator, kunstkritiker), Ignas Krunglevicius (kunstner, komponist), Aura Maknyte (videokunstner), Siga Mikoliunaite (videokunstner/kunststudent), Darius Miksys (videokunstner), Andrius Rugevicius (kunststudent), Ieva Sireikyte (fotograf/kunststudent), Siri Harr Steinvik (kunstner), Dovile Tumpyte (kunststudent), Ruta Vaitkeviciute (kunststudent), Vygantas Zolys (arkitekt, kunstner)

All rights reserved © 2005